Search form

Levitiko 16:18

18Pea te ne ʻalu kituʻa ki he feilaulauʻanga ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko ia; pea ʻe toʻo ʻae toto ʻoe pulu, mo e toto ʻoe kosi, pea ʻe ʻai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻo takatakai.