Search form

Levitiko 16:20

20¶ Pea ʻoka hili ʻene fakaʻosi hono fakalelei ʻoe potu māʻoniʻoni, mo e fale fehikitaki ʻoe fakataha, mo e feilaulauʻanga, ʻe toki ʻomi ʻe ia ʻae kosi moʻui: