Search form

Levitiko 16:23

23Pea ʻe haʻu ʻa ʻElone ki he fale fehikitaki ʻoe fakataha, pea toʻo hono ngaahi kofu tupenu hinehina, ʻaia naʻa ne ʻai ʻi heʻene ʻalu ki he potu māʻoniʻoni, pea te ne tuku ia ʻi ai: