Search form

Levitiko 16:34

34Pea ko e fekau fai maʻu eni ʻo taʻengata kiate kimoutolu, ke fai ʻae fakalelei maʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻo tuʻo taha ʻi he taʻu koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala. Pea naʻa ne fai ia ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.