Search form

Levitiko 16:5

5Pea te ne toʻo ʻe ia mei he fakataha ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻae ʻuhikiʻi kosi ʻe ua ko e feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ʻe taha ko e feilaulau tutu.