Search form

Levitiko 18:23

23Pea ʻe ʻikai te ke mohe mo ha manu ke fakaʻuliʻi koe ʻi ai: pea ʻoua naʻa tuʻu ha fefine ʻi he ʻao ʻoe manu ke tokoto ki ai: ko e meʻa kovi fakaʻulia ia.