Search form

Levitiko 18:26

26Ko ia te mou tauhi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻeku ngaahi fekau, pea ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi meʻa fakalielia ni, ʻe ha tokotaha ʻi homou puleʻanga, pe ha muli, ʻoku ʻāunofo ʻiate kimoutolu.