Search form

Levitiko 18:30

30Ko ia te mou tauhi ai ʻeku ngaahi fekau, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou fai ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi anga fakalielia ni, ʻaia naʻe fai ʻi muʻa ʻi homou ʻao, pea ke ʻoua naʻa mou ʻuliʻi ʻakimoutolu ʻi ai: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.