Search form

Levitiko 19:4

4¶ “ʻOua naʻa mou tafoki ki he ngaahi ʻotua loi, pea ʻoua naʻa mou ngaohi moʻomoutolu ʻae ngaahi ʻotua ʻi he ukamea haka: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua.