Search form

Levitiko 2:1

1PEA ka fie ʻatu ʻe ha tokotaha ʻae feilaulau meʻakai kia Sihova, te ne feilaulau ʻaki ʻae mahoaʻa lelei; pea ʻe lilingi ʻe ia ʻae lolo ki ai, pea ʻe ʻai ki ai ʻae meʻa namu kakala.