Search form

Levitiko 2:12

12¶ Pea koeʻuhi ko e meʻaʻofa ʻoe ngaahi ʻuluaki fua, temou ʻatu ia kia Sihova: kaeʻoua naʻa tutu ia ki he feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala.