Search form

Levitiko 2:14

14Pea kapau te ke ʻatu kia Sihova ʻae feilaulau meʻakai ʻi hoʻo ngaahi ʻuluaki fua, pea ke ʻatu ko e feilaulau meʻakai ʻae ngaahi fua mata ʻoe uite kuo āngaki ʻi he afi, ʻio ʻae uite kuo tuki mei he ngaahi fua haohaoa.