Search form

Levitiko 2:3

3Pea ko e toenga ʻoe feilaulau meʻakai ʻe ʻia ʻElone ia mo hono ngaahi foha: ko e meʻa fungani māʻoniʻoni ia ʻi he ngaahi feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi.