Search form

Levitiko 2:4

4¶ Pea kapau te ke ʻomi ha meʻaʻofa ko e feilaulau meʻakai kuo taʻo ʻi he ngotoʻumu, ʻomi ia ko e ngaahi foʻi mā taʻefakalēvani ʻoe mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, pē ko e ngaahi foʻi mā manifinifi pehē kuo pani ʻaki ʻae lolo.