Search form

Levitiko 2:7

7¶ Pea kapau ko hoʻo meʻaʻofa ko e feilaulau meʻakai kuo fakapaku ʻi he fakapaku, ʻe ngaohi ʻaki ia ʻae mahoaʻa lelei mo e lolo.