Search form

Levitiko 2:9

9Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki mei he feilaulau meʻakai hono fakaʻilonga, ʻo tutu ia ki he feilaulauʻanga: ko e feilaulau ia kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.