Search form

Levitiko 20:12

12Pea kapau ʻe mohe ʻae tangata mo hono ʻofefine ʻi he fono, ʻe tāmateʻi ʻakinaua fakatouʻosi pe: kuo na fai fakamaveuveu; ʻe ʻiate kinaua hona toto.