Search form

Levitiko 20:13

13Pea kapau ʻe mohe ha tangata mo e tangata, ʻo hangē ko ʻene mohe mo e fefine, kuo na fai fakalielia fakatouʻosi pe; ke tāmateʻi moʻoni ʻakinaua; ʻe ʻiate kinaua hona toto.