Search form

Levitiko 20:21

21Pea kapau ʻe maʻu ʻe ha tangata ʻae uaifi ʻa hono tokoua, ko e meʻa taʻemaʻa ia: kuo fakatelefua ʻa hono tokoua; te na mate taʻehafānau.