Search form

Levitiko 20:22

22¶ “Ko ia ke mou tauhi ai ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni ni, mo ʻeku ngaahi fekau, ʻo fai ki ai: telia naʻa lua ʻaki ʻakimoutolu ʻe he fonua ʻoku ou ʻomi ʻakimoutolu ki ai.