Search form

Levitiko 20:24

24Ka kuo u lea kiate kimoutolu, Te mou maʻu honau fonua, pea te u ʻatu ia kiate kimoutolu ke mou maʻu ia, ko e fonua ʻoku mahu tāfea ʻi he huʻahuhu mo e honi: Ko au ko Sihova ko homou ʻOtua, ʻaia kuo u vaheʻi ʻakimoutolu mei he kakai kehe.