Search form

Levitiko 20:27

27¶ “Ko e tangata foki, pe ko e fefine ʻoku vaka ai ʻae laumālie ʻuli, pea ko e taulafakafaʻahikehe, ʻe tāmateʻi moʻoni ia: ʻe tolongaki ʻakinautolu ʻaki ʻae maka: ʻe ʻiate kinautolu honau toto.