Search form

Levitiko 20:6

6¶ “Pea ko ia ʻoku tafoki kiate kinautolu ʻoku vaka ai ʻae ngaahi laumālie ʻuli, mo e kau taulafakafaʻahikehe, ke ʻalu holi kovi kiate kinautolu, te u fakahanga moʻoni hoku fofonga ki he tangata ko ia, pea teu motuhi ia mei hono kakai.