Search form

Levitiko 21:10

10¶ “Pea ko ia ʻoku taulaʻeiki lahi ʻi hono ngaahi kāinga, ʻaia naʻe lingi ki hono ʻulu ʻae lolo ʻoe fakanofo, pea kuo fakatapui ke ʻai ʻae ngaahi kofu, ʻe ʻikai toʻo ʻe ia hono tatā, pe hae hono kofu;