Search form

Levitiko 21:14

14Ko e fefine paea, pe ko e fefine fakamāvae, pe ko e taʻelotu, pe ko e feʻauaki, ko kinautolu ni ʻe ʻikai te ne fili: kae maʻu ʻe ia ha taʻahine mei hono kakai ko hono uaifi.