Search form

Levitiko 21:15

15Pea ʻe ʻikai te ne fakahalaʻi ʻe ia hono hako ʻi he lotolotonga ʻo hono kakai: he ko au ko Sihova ʻoku ou fakamāʻoniʻoniʻi ia.”