Search form

Levitiko 24:14

14“Ko ia kuo kape, ʻomi ia kituaʻā mei he ʻapitanga; pea ko kinautolu kotoa pē naʻe fanongo ki ai ke hilifaki honau nima ki hono ʻulu, pea ke tolongaki ia ʻe he fakataha kotoa pē ʻaki ʻae maka.