Search form

Levitiko 24:3

3‌ʻE teuteu ia ʻe ʻElone ʻituʻa ʻi he puipui ʻoe fuakava ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, mei he efiafi ki he pongipongi ʻe fai maʻuaipē ia ʻi he ʻao ʻo Sihova; ko e fekau fai maʻu pe ia ʻi homou toʻutangata kotoa pē.