Search form

Levitiko 24:7

7Pea te ke ʻai ki he ʻotu fakatouʻosi pe ʻae laipeno moʻonia, koeʻuhi ke ʻi he mā ia ko e meʻa fakamanatu, ʻio, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.