Search form

Levitiko 24:9

9Pea ʻe ʻia ʻElone ia mo hono ngaahi foha; pea kenau kai ia ʻi he potu māʻoniʻoni: he ko e meʻa māʻoniʻoni lahi kiate ia ʻi he ngaahi feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi ʻi he fekau tuʻumaʻu.