Search form

Levitiko 26:41

41Pea kuo u ʻalu ʻo fai kehe kiate kinautolu, pea kuo u ʻomi ʻakinautolu ki he fonua ʻo honau fili; kapau kuo toki tautea ʻo ʻenau ngaahi hia: