Search form

Levitiko 3:1

1PEA kapau ko ʻene feilaulau ko e feilaulau fakalelei, pea kapau ʻoku ʻatu ia mei he fanga manu lalahi; kapau ko ha tangata pe ha fefine, ʻe ʻatu ia, ʻi he ʻao ʻo Sihova taʻehanomele.