Search form

Levitiko 3:16

16Pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ki he funga ʻoe feilaulauʻanga: ko e meʻakai ia ʻoe feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala: ʻoku ʻa Sihova ʻae ngako kotoa pē.