Search form

Levitiko 3:17

17Ko e tuʻutuʻuni taʻengata ia ki homou ngaahi toʻutangata ʻi homou ngaahi nofoʻanga, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou kai ngako pe ko e toto.