Search form

Levitiko 3:2

2Pea ʻe hilifaki ʻe ia hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene feilaulau, pea ʻe tāmateʻi ia ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone ko e kau taulaʻeiki tenau luluku fakatakamilo ʻae feilaulauʻanga ʻaki ʻae toto.