Search form

Levitiko 3:3

3Pea ʻe ʻatu ʻe ia ʻi he feilaulau ʻoe feilaulau fakalelei ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova; ʻae punukete, mo e ngako kotoa pē ʻoku ʻi loto,