Search form

Levitiko 3:6

6¶ Pea kapau ko ʻene feilaulau ko e feilaulau fakalelei kia Sihova, mei he fanga manu siʻi, ko e tangata pe ko e fefine, ʻe ʻatu ia taʻehanomele.