Search form

Levitiko 4:13

13¶ Pea kapau ʻoku fai hala ʻi he taʻeʻilo ʻe he fakataha kotoa ʻo ʻIsileli, pea fufū ʻae meʻa mei he mata ʻoe fakataha, pea kuo nau fai ki he ngaahi fekau ʻa Sihova, ʻaia ʻoku ʻikai ngofua ke fai, pea ʻoku nau halaia;