Search form

Levitiko 4:14

14Pea ka hoko ʻo ʻilo ʻae angahala ko ia kuo nau fai, pea ʻe toki ʻatu ʻe he fakataha ʻae pulu mui ʻi heʻenau angahala, ʻonau ʻomi ia ki he fale fehikitaki ʻoe kakai.