Search form

Levitiko 4:15

15Pea ʻe hili ʻe he kau mātuʻa ʻoe fakataha honau nima ki he ʻulu ʻoe pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe tāmateʻi ʻae pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova.