Search form

Levitiko 4:18

18Pea ʻe ʻai ʻe ia ʻae toto ʻi he nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he fale fehikitahi ʻoe kakai, pea ʻe lingi ʻe ia ʻae toto kotoa pē ki he tefitoʻi feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, ʻaia ʻoku ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe fakataha.