Search form

Levitiko 4:20

20Pea ʻe fai ʻe ia ki he pulu ni ʻo hangē ko ʻene fai ki he pulu ʻi he feilaulau maʻae angahala, ʻe pehē pē ʻene fai ʻeni: pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ha fakalelei koeʻuhi ko kinautolu, pea ʻe fakamolemole ia kiate kinautolu.