Search form

Levitiko 4:25

25Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ʻoe feilaulau maʻae angahala ʻaki hono tuhu, ʻo ʻai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, pea lingi hono toto ki he tefitoʻi feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu.