Search form

Levitiko 4:26

26Pea ʻe tutu ʻe ia hono ngako kotoa pē ki he funga ʻoe feilaulauʻanga, ʻo hangē ko e ngako ʻoe feilaulau fakalelei: pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻae fakalelei maʻana ʻi heʻene angahala, pea ʻe fakamolemole ia kiate ia.