Search form

Levitiko 4:30

30Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ʻaki hono tuhu ʻo ʻai ia ki he nifo ʻoe feilaulauʻanga tutu, pea ʻe lingi ʻe ia ʻa hono toto kotoa pē ki he tefitoʻi feilaulauʻanga.