Search form

Levitiko 4:31

31Pea ʻe toʻo ʻe ia ʻae ngako kotoa pē, ʻo hangē ko e toʻo ʻo ʻave ʻae ngako mei he feilaulau ʻoe fakalelei; pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ki he funga feilaulauʻanga ko e meʻa namu kakala kia Sihova; pea ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ʻae fakalelei maʻana pea ʻe fakamolemole ia kiate ia.