Search form

Levitiko 4:34

34Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ʻoe feilaulau maʻae angahala ʻaki hono tuhu, ʻo ʻai ia ki he nifo ʻoe feilaulauʻanga tutu, ʻo lingi hono toto kotoa pē ki he tefitoʻi feilaulauʻanga: