Search form

Levitiko 4:35

35Pea ʻe toʻo ʻo ʻave hono ngako kotoa pē, ʻo hangē ko e ʻave ʻae ngako ʻoe lami mei he feilaulau ʻoe feilaulau fakalelei; pea ʻe tutu ia ʻe he taulaʻeiki ki he funga feilaulauʻanga, ʻo fakatatau ki he ngaahi feilaulau kuo fai ʻaki ʻae afi kia Sihova: pea ʻe fai ʻae fakalelei ʻe he taulaʻeiki maʻa ʻene angahala ʻaia kuo ne fai, pea ʻe fakamolemole ia kiate ia.