Search form

Levitiko 8:14

14Pea naʻa ne ʻomi ʻae pulu ki he feilaulau maʻae angahala: pea naʻe hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe pulu ki he feilaulau maʻae angahala.