Search form

Levitiko 8:15

15Pea naʻa ne tāmateʻi ia: pea ʻave ʻe Mōsese ʻae toto, ʻo ʻai takatakai ia ʻaki hono tuhu ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga, ko e fakamaʻa ʻoe feilaulauʻanga, ʻo ne lingi ʻae toto ki he tefitoʻi feilaulauʻanga, ko e fakatapui ia, ke fai ʻi hono funga ʻae fakalelei.